En rundvandring både runt omkring och inne i trädkojan.